– Ovakvi sastanci služe samo tome da se Dodik prikaže kao neko ko kao nešto radi za rješenja kriza koje je u najvećoj mjeri sam izazvao – poručio je Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke.

– S druge strane, ono što je ostalo u sjeni, a što ustvari posebno zabrinjava jeste davanje Dodikove saglasnosti da se produži mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i to po poglavlju VII Povelje UN-a, koje uključuje i upotrebu sile od EUFOR-a. Ta rasprava će se obaviti u narednih nekoliko dana u Vijeću sigurnosti UN-a, ali ono što je posebno važno jeste da davanje saglasnosti na produženje ovakvog mandata zatvara vrata bilo kakvom manevru nekim zemljama i indirektno osnažuje ulogu Visokog predstavnika u BiH – kazao je Šarović, saopćio je SDS.

Ukoliko bi uloga EUFOR-a bila drugačija, ističe Šarović, umjesto ove sa kojom se Dodik usaglasio, a o čemu će se sada voditi rasprava u Vijeću sigurnosti, i samo postojanje visokog predstavnika izgubilo bi smisao.

– Međutim, Dodikovom saglasnošću stvari idu potpuno u suprotnom smjeru – zaključio je Šarović.