Naša misija

Bosnia Press svoj legalitet i legitimitet zasniva na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja ima supremaciju nad svakim ustavom i domaćim zakonodavstvima zemalja potpisnica Deklaracije, a gdje se kaže:

Član 19.

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.