Subota, 28 Januara, 2023

Afera VSTV – diskriminacija sutkinje Ružice Jukić: Urgencija advokata Mirnesa Ajanovića OHR-u, te Delegaciji EU i specijalnom predstavniku EU

Činjenica je da u BiH vladaju nesmanjene sumnje u neutralnost, profesionalnost i pravičnost pravosuđa. I, umjesto da bh. pravosuđe bar pokuša demonstrirati suprotno, ono svojim postupcima dodaje sumnju na sumnju

Preporučeno

Dolar i dalje gubi uticaj: Brazil i Argentina najavljuju uvođenje zajedničke valute

Brazil i Argentina su objavili kako će se na predstojećem samitu u Buenos Airesu raspravljati o uvođenju zajedničke valute. Cilj je da se nova...

Mađarska proglasila vanredno stanje u energetskom sektoru

Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana naredila je zabranu izvoza energenata i ukinula višegodišnju granicu cijena komunalnih usluga za domaćinstva sa većom potrošnjom. "Mjere koje uključuju...

Zapadna sloga, koja to i nije: Mnoge zemlje G20 ne žele imenovati agresora u ratu u Ukrajini

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell osvrnuo se na sastanak ministara vanjskih poslova zemalja G20 te je rekao...

Putin najavio ‘novi svjetski poredak‘: ‘Evo ko će postavljati pravila…

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Putinovo obraćanje kasnilo je gotovo dva sata zbog hakerskog napada. Ekonomija,...

Pravosuđe nije samo jedan od osnovnih stubova vlasti u državi, ono je i garant određenog stepena pravde u društvu. Ako se mora sumnjati u nezavisnost i profesionalnost pravosuđa, onda je neizbiježna i sumnja u iskrene namjere države prema njenim građanima, ali i sumnja u postojanje minimuma pravde u društvu.

Činjenica je da u BiH vladaju nesmanjene sumnje u neutralnost, profesionalnost i pravičnost pravosuđa. I, umjesto da bh. pravosuđe bar pokuša demonstrirati suprotno, ono svojim postupcima dodaje sumnju na sumnju.

FOTO: Mirnes Ajanović, advokat i predsjednik BOSS Bosanske stranke pokušava da se ispravi nepravda VSTV prema sutkinji Ružici Jukić

Što je još gore, sam vrh pravosuđa, tačnije VSTV, demonstrira otuđenost od pravde i pravičnosti, otuđenost od zakona i pravila. Zadnji primjer koji svjedoči o tome slučaj (ne)imenovanja sutkinje Ružice.

Taj slučaj je naširoko već poznat bh. javnosti, ali niti javnost niti nadležne instance ne reaguju na očitu nepravdu koja se odvija u vezi ovog slučaja. Jedini koji je reagovao i javno i pravno jeste advokat Mirnes Ajanović. U pokušaju da se ispravi učinjena nepravda prema sutkinji Jukić advokat Ajanović se obratio Uredu visokog predstavnika (OHR), te Delegaciji EU i specijalnom predstavniku EU, sa pravnom analizom i obrazloženjem – da je u slučaju sutkinje Ružice Jukić, a od strane VSTV, počinjena nepravda.

Bosnia Press je došla u posjed ovog dokumenta, te ga u opštem interesu javnosti prenosimo u cjelosti:


 

Predmet: Obavijest i prijedlog za djelovanje

 

Poštovani,

Dana 10.02.2022. godine održana je sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH na kojoj su se birala četiri kandidata za poziciju sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta. Od prijavljenih kandidata, trebalo je izabrati jednog Hrvata, jednog Srbina i dva Bošnjaka. Na rang listi uspješnih sudija na prvom mjestu je Ružica Jukić sutkinja iz Općinskog suda Tuzla, koja je po nacionalnosti Hrvatica, 23 godine radi u pravosuđu, od toga 18 godina sudija, imala je sve tri godine ocjenu 5. Bila je šef građanskog referata, zatim šef kaznenog referata, ima objavljen stručni rad. Međutim, članovi VSTV BiH (osim njih četiri koji su bili za  izbor sutkinje Ružice i jednog koji je suzdržan) bez ikakvog razloga nisu glasali za izbor prvog kandidata, iako su bili dužni izabrati prvog kandidata sa najboljim ocjenama. Prvorangirana sudija Ružica Jukić odbijena je zbog „nepodobnosti“, uz obrazloženje na sjednici VSTV BiH da je – „facebook sudija“ zbog činjenice da sutkinja povremeno iznosi svoje stavove o pravnim pitanjima u našoj zemlji. Upravo zbog te konstatacije kao pokušaja iznalaženja razloga da se na mjesto sudije ipak imenuju podobna lica, molim Vas da svojim uticajem zatražite od VSTV BiH snimak sjednice kako bi se saznalo da li je izjavu o “facebook sudiji” rekao član VSTV BiH advokat Davor Martinović, jer ukoliko jeste to onda predstavlja očito kršenje propisa o zabrani diskriminacije i obaveze ravnopravnosti pa Vas molimo da reagujete. U članu 43. – Kriteriji za imenovanje Zakona o VSTV BiH propisani su kriteriji za imenovanje sudija koji su stručne prirode, a ne prirode subjektivnog dojma o pojedincu, a te kriterije sutkinja Jukić ispunjava kao najkompetentnija. Iz tih razloga smatramo osnovanim izvršiti uvid u rad i argumente VSTV BiH u izboru sudija Apelacionog suda Brčko distrikta jer je jak i nezavisan pravosudni sistem jedan od postulata Vašeg djelovanja u BiH. Napominjemo, prema pomenutom Zakonu i odredbi člana 59 tačka b) koji reguliše postupanje podvijeća, navedeno je da prilikom predlaganja kandidata za imenovanje, pored ostvarenih bodova, odnosno ranga na listi kandidata koji su ostvarili potreban uspjeh, nadležno podvijeće kumulativno vodi računa o: a) okolnostima koje su relevantne za procjenu podobnosti kandidata; b) potrebi osiguranja adekvatne nacionalne i spolne zastupljenosti u sudu, odnosno tužilaštvu, u smislu člana 43. stav (2) Zakona. U vezi sa navedenom odredbom u tački a) ističemo da se okolnost da je sutkinja Ružica Jukić osoba koja ima 23 godine iskustva u radu u pravosuđu, da je od toga 18 godina sutkinja, te da ima objavljen stručni rad, kao i iskustvo u radu kao šefica građanskog i kaznenog referata, osoba koja je itekako kompetentna da postane sutkinja Apelacionog suda Brčko Distrikta.

FOTO: Sutkinja Ružica Jukić, žrtva nepravde (ili čak odmazde) od strane VSTV

Također ističemo kako je prema odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH, tačnije prema odredbama člana 2. stav 1., a koji jasno i precizno definiše da se diskriminacijom ima smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života, gdje naglasak stavljamo na riječi “isključivanje” i … “koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života”. Evidentno je da je u konkretnom slučaju došlo do diskriminacije jer ne postoji valjan razlog koji opravdava činjenicu da jedna eminentna stručnjakinja iz oblasti prava sa dugogodišnjim iskustvom u struci nije izabrana za obavljanje tako bitnih i društveno odgovornih poslova koje zahtjeva funkcija sudije u Apelacionom sudu Brčko Distrikta, dakle, evidentno je da je povrijeđeno pravo na  ravnopravnost sutkinje Ružice Jukić. Nadovezavši se na odredbe pomenutog člana iz Zakona o zabrani diskriminacije, spomenut ćemo i stav 2. istog člana koji reguliše zabranu diskriminacije, a glasi: “Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.” U ovom dijelu naglasak stavljamo na činjenicu da je ovom odredbom određena zabrana diskriminacije naročito u zaposlenju.

VEZANI TEKST: Da li je neizbor sutkinje Jukić odmazda zato što je stala u zaštitu osnovnih ljudskih prava i Ustava u BiH?

Sudija Ružica Jukić diskriminirana je po osnovu godina starosti u kojoj je završila fakultet i zbog toga što ima facebook profil i piše aktualne teme, te je prema informacijama kojima raspolažemo, a koje su objavljene u medijima, član VSTV BiH Martinović Davor rekao:“ Ne treba nama fejsbuk sutkinja i koja je diplomirala u 36 godini.“, te sudija nije izabrana iako je bila prvorangirana i to po pravilnicima i poslovniku VSTV-a.

Pored prve pozicije Sudija Jukić zadovoljila je i potrebnu nacionalnosti tj. trebalo je između ostalog izabrati jednog suca iz reda hrvatske nacionalnosti.

Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sva javna tijela te na sve fizičke ili pravne osobe i u javnom i u privatnom sektoru, u svim područjima, kakve su naročito: zaposlenje, članstvo u profesionalnim udrugama, obrazovanje, obuka, stanovanje, zdravstvo, socijalna skrb, dobra i usluge namijenjene javnosti i javnim mjestima, obavljanje gospodarskih aktivnosti i javne usluge. Zakon u članu 3. (Oblici diskriminacije) (1) Neposredna diskriminacija normira da je svako različito postupanje po osnovama određenim u članku 2. ovoga Zakona, odnosno svako djelovanje ili propuštanje djelovanja kada je neka osoba ili skupina osoba dovedena ili je bila ili bi mogla biti dovedena u nepovoljniji položaj za razliku od neke druge osobe ili skupine osoba u sličnim situacijama. (2) Posredna diskriminacija podrazumijeva svaku situaciju u kojoj, naizgled, neutralna odredba, kriterij ili praksa ima ili bi imala učinak dovođenja neke osobe ili skupine osoba u odnosu na osnove definirane u članku 2. stavku (1) ovoga Zakona u nepovoljan ili manje povoljan položaj u odnosu na druge osobe.

VEZANI TEKST: Ne ruši samo NSRS pravosuđe: Nova afera u VSTV-u BiH – izbor podobnih a ne kompetentnih

Zakon u članu 4. (Ostali oblici diskriminacije) (1) Uznemiravanje normira da je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekom od osnova iz članka 2. stavka (1) ovoga Zakona koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe i stvaranje zastrašujućeg, neprijateljskog, degradirajućeg, ponižavajućeg ili uvredljivog okruženja. (dakle, povrijeđeno je moje dostojanstvo time što me član vijeća naziva fejzbuk sutkinjom i problematizira godine mog diplomiranja) (4)Izdavanje naloga drugima za činjenje diskriminacije i pomaganje drugima u diskriminaciji, poticanje na diskriminaciju smatra se oblikom diskriminacije.

Član VSTV BiH Davor Martinović svojim naprijed navedenim diskriminatornim djelovanjem poticao i druge na diskriminaciju, jer je sudija Jukić predložena od strane podvijeća, te su članovi nakon poticanja Davora Martinovića, pa i članovi podvijeća promijenili odluku i glasali protiv prvorangiranog kandidata.

Zakon u članu 6. (Područje primjene) Ovaj Zakon normira da se primjenjuje na postupanje svih javnih tijela nanivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskih institucija i tijela, te pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i na postupanje svih pravnih i fizičkih osoba, u svim područjima života, a posebice u sljedećim područjima: a) zapošljavanja, rada i radnih uvjeta, uključujući pristup zaposlenju, zanimanju i samozapošljavanju, kao i radne uvjete, potpore, promicanja u službi i otpuštanja s posla; b) obrazovanja, znanosti i sporta.

VEZANI TEKST: Sutkinja Ružica Jukić: Kada prestane tiranija sa mjerama pojedinci će odgovarati pred zakonom!

Napominjemo da u okolnostima donošenja entitetskog zakona o VSTV RS u Narodnoj skupštini Republike Srpske imamo na djelu gotovo privatizovano Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, koje svojim lično-interesnim djelovanjem upravo djeluje u korist interesa Milorada Dodika. Jer, po svemu viđenom, primjena mjerila “podobnosti” kod imenovanja sudija i tužilaca nije ništa manje opasna za pravosuđe od postupaka NSRS koja mimo Ustava i zakona nastoji uvesti entitetski VSTV. Umjesto da je VSTV danas koristio priliku i obavezu da brani interes Bosne i Hercegovine, VSTV se odlučio da bira podobne, a ne kompetentne, čime je dao doprinos argumentima Milorada Dodika, ali dodatno urušio i povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

Na osnovu svega navedenom molimo Vas da reagujete i spriječite nezakonita djelovanja unutar VSTV BiH, kao i da zatražite poništenje imenovanje drugorangiranog kandidata i zatražite poštivanje provedenog postupka rangiranja i imenovanje prvorangiranog kandidata sutkinje – Ružice Jukić, na mjesto sudije Apelacioni sud Brčko Distrikta.

S poštovanjem,

Mirnes Ajanović

Više članaka

Zadnje objavljeno

U SAD hrana u zadnje dvije godine poskupila 50 posto

Amerikanka Amy na TikToku je uporedila račune koje je za iste namirnice dobila u 2020. godini, krajem 2022. te sredinom januara 2023. godine, a...

M1 Abrams ipak ima jednu veliku manu: ‘Bit će to velik izazov za Ukrajince‘

Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby u srijedu je komentirao odluku Sjedinjenih Država da Ukrajini isporuče 31 tenk M1 Abrams. Među brojnim temama o kojima je...

Uhapšen bivši agent FBI-a, tražio novac od bosanskog političara za sastanak sa američkim diplomatima

Bivši američki FBI agent Charles Mcgonigal uhapšen je u subotu, a jedno od dijela za koje se tereti je i da je od dvojice...

Aleksandar Vučić tvrdi da su ga ucijenili: “Mi ne možemo da spriječimo ulazak Kosova ni u Vijeće Evrope ni u NATO”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se noćas javnosti povodom njemačko-francuskog prijedloga za Kosovo, koji je procurio u javnost, i razgovora, koji je vodio sa...

Srbija će priznati kosovski pasoš? “Procurio” sadržaj prijedloga sporazuma između Kosova i Srbije

U francusko-njemačkom prijedlogu sporazuma između Srbije i Kosova, koji sadrži deset članova, Srbija će priznati kosovski pasoš i neće sprječavati prijem Kosova u međunarodne...

Pratite nas putem Facebooka

Pratite nas putem Facebooka


This will close in 35 seconds

BosnianEnglishGermanFrenchArabicRussianSpanish